Kućna nega i pomoć

starim i bolesnim licima

KUĆNA NEGA STARIH I BOLESNIH OSOBA

FENIKS kućna nega i pomoć u kući, podrazumeva negu i brigu o starim i bolesnim osobama u njihovim domovima – kućna nega. Naše negovateljice i medicinske sestre imaju veliko znanje stečeno iskustvom, o raznim promenama koje prate starost i bolest:

  • Kod nepokretnih bolesnika, pružamo svakodnevnu brigu o telu obolelog, što podrazumeva: buđenje, umivanje, oblačenje (ili presvlačenje pelena), spremanje i davanje doručka, uzimanje lekova, kod polupokretnih ili nepokretnih nameštanje u odgovarajući ležeći ili sedeći položaj, ustajanje iz kreveta. Kod polupokretnih ili nepokretnih bolesnika određivanje nedeljnog plana za kupanje bolesnika u krevetu ili odvođenje u kupatilo, pranje kose, sečenje noktiju, menjanje posteljine …i sl. Svakodnevna briga o celom telu starih i bolesnih ljudi je važna da bi se sprečio dekubitus (kod dužeg ležanja), i da bi se bolesnik bolje osećao. Briga o telu je sastavni deo motivacije pacijenta, lakše prevazilazi zbunjenost, agresiju, depresiju, bol…

  • Kod promena duševnih sposobnosti starih i bolesnih, naše osoblje ima razumevanje za kratkotrajno pamćenje, npr. stari i bolesni često zaboravljaju gde su šta ostavili, ili suprotno tome sećanje na prošlost, mladost… i sl.
  • Kod promene fizičkih sposobnosti, pružamo solidarnost, ljubaznost i pokazujemo volju da pomognemo, da se stara osoba ne oseća neprijatno, suvišno i izolovano.
  • Kod osoba sa oštećenim vidom, naše osoblje vodi računa da o svim promenama obavesti pacijenta, da ostavlja stvari tamo gde su uvek bile i vraća stvari obavezno na mesto sa koga su uzete, sklanja stvari koje predstavljaju opasnost, motiviše osobu na društvene aktivnosti… i dr. Isto tako sa osobama sa oštećenim sluhom naše osoblje zna da prilikom razgovora stalno gleda osobu sa oštećenim sluhom u lice, priča polako, jasno i razgovetno, obavezno se javljati prilikom dolaska i odlaska… i dr.

FENIKS kućna nega i pomoć u kući

Vam može pomoći praktičnim savetima kojima ćete prilagoditi sobu za pacijenta, prilagoditi krevet potrebama pacijenta, ukloniti opasne stvari koje mogu povrediti pacijenta, upozoriti na prevenciju dekubitusa, zaštititi ugrožena mesta i nabaviti pomagala za profilaksu dekubitusa… i dr.

FENIKS kućna nega i pomoć u kući, ima stručno osoblje koje sa sigurnošću može prepoznati akutne situacije, rizične faktore i simptome bolesti, kako bi se odmah mogla pružiti ili pozvati pomoć (kod kolapsa, srčanog infarkta, moždanog udara – šloga, dijabetične kome ili šoka …).

KUĆNA NEGA NEPOKRETNIH OSOBA

Jutarnja toaleta

umivanje, toaleta usne duplje, promena pelena, presvlačenje pacijenta i posteljine, posluživanje ili spremanje jutarnjeg obroka, davanje prepisane terapije;

Večernja toaleta

promena pelena, posluživanje večernjeg obroka, davanje propisane terapije, spremanje za spavanje;

Nega 24h

celodnevna nega I briga o bolesnoj ili staroj osobi, i svim njenim potrebama;

Briga o bolesnoj ili staroj osobi

od 1h do 24h, u zavisnosti od Vaših potreba, kada ste vi na poslu, godišnjem odmoru… i sl.

KUĆNA NEGA POLUPOKRETNIH ILI POKRETNIH, STARIH ILI BOLESNIH OSOBA

UKOLIKO IMATE DODATNIH PITANJA MOŽETE NAS KONTAKTIRATI ODMAH!